O nás

Jsme spolek nadšenců alpského lyžování – SKI Řetězárna – spolek milovníků lyžování v okolí Jeseníku a Ostružné, spolek, který vede děti k lásce k lyžování, horám a sportování venku, s partou kamarádů.

„Základnu“ (chata, vlek, sjezdovka) máme v obci Ostružná v okrese Jeseník.

Již téměř 50 let vedou rodiče své děti, a ty zase své děti, a ty své děti …… k sjezdovému lyžování.

 

Historie SKI Řetězárna

Rok 1971 

V lednu 1971 byly mimořádně dobré sněhové podmínky přímo ve městě Jeseník a to dalo podnět uspořádat závody ve sjezdovém lyžování pro mládež místních škol. Ladislav Matela a Václav Konečný, kteří se touto myšlenkou zabývali společně s Josefem Kollerem zorganizovali závod. Pochopení měli u TJ Řetězárna Česká Ves, ZV ROH Řetězárna a SSM Řetězárna. Zajistili dostatek funkcionářů,  mezi které patřil i předseda TJ Ing. Miroslav Fojtů a známý jesenický lyžařský rozhodčí I. Třídy MUDr. K. Langr.

A tak 16. ledna na svahu pod Křížovým vrchem soupeřilo 86 školáků ve třech kategoriích. Úspěch tohoto závodu, nadšení a šikovnost některých dětí dával předpoklad věnovat se lyžování organizovaně.

21. ledna 1971 požádal Ladislav Matela na výroční schůzi TJ Řetězárna účastníky a výbor TJ o schválení založení oddílu sjezdového lyžování. Žádost byla schválena a tak byl vytvořen první výbor lyžařského oddílu v tomto složení:

Ing. Miroslav Čermák předseda oddílu
Josef Šteigl jednatel
Josef Koller pokladník
Ladislav Matela cvičitel, člen výboru
Václav Konečný cvičitel, člen výboru
Miloš Pohl cvičitel, člen výboru


Práce výboru je zaměřena na zahájení pravidelného lyžařského výcviku a z těch nejlepších vytvořit závodní družstvo. Výcvik byl zahájen 29. ledna a pokračoval pravidelně každou sobotu a neděli v Petříkově a později na Pradědu za vedení Ladislava Mately a Václava Konečného v počtu 30 dětí. Koncem února se 10 nejlepších zúčastnilo prvních závodů, které pořádal okresní výbor SSM Šumperk v Branné „Memoriál Ing. Františka Švédy“ v obřím slalomu. Žáci oddílu byli hned na prvním závodě úspěšní, když získali první a druhé místo zásluhou Jana Jedličky a Luďka Mately.

 

Rok 1972

Ing. Miroslav Čermák  - předseda oddílu

Vybudovali jsme lyžařský vlek na svahu pod Křížovým vrchem v Jeseníku, který jsme později předali MěNV Jeseník pro špatné sněhové podmínky v Jeseníku. Za sněhem se stále dojíždělo do Petříkova, na Červenohorské sedlo nebo na Praděd. V tomto roce jsme získali první titul přeborníka okresu a 6 žáků oddílu se zúčastnilo krajských klasifikačních závodů.

 

Rok 1973

Ing. Miroslav Čermák   - předseda oddílu

Poprvé se účastníme na závodech krajského přeboru, kde mladší žák Jiří Švub dosáhl výborného umístění ve slalomu, když skončil na 5. místě. V letních měsících zařazujeme do tréninkového procesu jízdu na kolečkových bruslích. Na popud našeho oddílu se schází zástupci oddílu Tatran Litovel, TJ Břidličná, HS Šumperk a TJ Řetězárna a je založena oblastní soutěž Jesenický pohár mládeže. Prvním předsedou soutěžního výboru se stal Ladislav Matela.

 

Rok 1975

Ing. Miroslav Čermák    - předseda oddílu

Do nominace okresního družstva se dostali naši žáci Luděk Matela, Jiří Švub Dušana Choutková a v roce 1975 je doplnil Miloš Albrecht. Členové oddílu zahájili v tomto     roce výstavbu vlastního zimního střediska na Ostružné. Začalo se z odlesňováním svahu, budováním těžkého, kotvového vleku, spodní stanicí, kde se stavěla také šatna a převlékárna.  Oddíl získal na členské základně a měl již 32 dětí a 25 dospělých. Trenérskou práci zajišťovali Ladislav Matela, Václav Konečný,  Ing Ladislav Šíbrava a vypomáhali R. Dulínek a Kurt Buresch.       

 

Rok 1976

Ing. Miroslav Čermák  - předseda oddílu

Máme vytvořena dvě závodní družstva. Jedno tvoří dorostenci, kde Luděk  Matela, Jiří Švub a Barbora Peštuková jsou v nominaci okresního družstva a druhé tvoří žactvo, z kterého je v nominaci okresu Miloš Albrecht, Zdenka Příbramská a Regina Bureschová. Začíná se taká tvořit nový mladý kádr závodníků, kde se prosazuje Dita Konečná.

 

Rok 1977

Ing. Miroslav Čermák   - předseda oddílu

Pro náš oddíl je tento rok význačný. Jsme nositeli „Vzorný oddíl III. stupně“. V závodní činnosti jsme dosáhli několika výborných výsledků v Jesenickém poháru. Na krajském přeboru dorostu v obřím slalomu Luděk Matela skončil na pěkném 5. místě. V Jesenickém poháru skončila mladší žačka Regina Bureschová na 2. místě. V žácích nejlepších výsledků dosahoval Miloš Albrecht. 26.listopadu jsme slavnostně otevřeli naše zimní středisko v Ostružné. Byl zvolen také nový výbor oddílu a jako předseda se ujal funkce MUDr. Miloš Albrecht.

 

Rok 1978

Ing. Miroslav Čermák  - předseda oddílu

Stabilní výkony podával Luděk  Matela, který se  zařadil mezi 15 závodníků kraje v dorostu. Regina Bureschová dosáhla několika dobrých výsledků v žačkách. Avšak největší radost nám udělala Dita Konečná, která v kategorii přípravky v Jesenickém poháru skončila na 3. místě. Na podzim přichází do oddílu Ladislav Škrabal, který se zapojuje do trenérské práce. Do oddílu přicházejí mladí zájemci, kteří později vytvořili dobrý kádr dalšího žákovského družstva, M. Špiriaková, M. Velc, L. Škrabal ml., R. Škrabal.

 

Rok 1979

Ing. Miroslav Čermák   - předseda oddílu

Poprvé získáváme absolutní vítězství v Jesenickém poháru. Dorost vyhrál Luděk Matela a žačky Eva Bauerová. Druhá místa ještě získali Miloš Albrecht a Zdenka Příbramská. Kvalita tréninku na vlastním kopci za pomoci vleku se projevila. Dobré sportovní výsledky a veliká aktivita oddílu přivádí další zájemce do našich řad, jako jsou manželé Dumbrovští a jejich dva synové,  Klimkovi a dvě děti, přichází Pavel Štancl, René Náglovský, Darina Daňková, Jana Strakošová, David Března a další. Správce celého střediska na Ostružné se stává Zdeněk Konečný.

  

Rok 1980

MUDr Albrecht Miloš – předseda

Vstupujeme s utvořeným družstvem dorostu, žactva a přípravky. V závodní činnosti v tomto období nám největší radost udělali právě ti nejmladší z přípravky. Monika Špiriaková byla druhá a Pavel Štancl třetí v Jesenickém poháru. V kategorii starších žaček byla Zdenka Příbramská druhá a v dorostu Jarek Konečný třetí. Krajských kvalifikačních závodů žactva se zúčastnil Tomáš Dumbrovský a Dita Konečná. V měsíci srpnu bylo poprvé uspořádáno letní soustředění na umělé hmotě v délce 7 dnů v M. Hradisku. Od tohoto roku sem pravidelně jezdíme. Ve vánoční svátky bylo uspořádáno další soustředění v našem středisku.Trénovat začal Petr Lučan, Tomáš Netolička a Jiří Havlíček. Na výroční schůzi oddílu byl zvolen nový výbor a funkce předsedy se ujal Ing. Miroslav Peštuka.

 

Rok 1981

Ing. Miroslav Peštuka – předseda

Do okresního družstva na rok 1981 jsou zařazeni : Tomáš Dumbrovský, Ladislav  Škrabal, Dita Konečná, Monika Špiriaková. Nejlepšího umístění dosáhla Dita Konečná na 7. místě ve slalomu a Tomáš  Dumbrovský 7. místo v obřím slalomu, v krajských závodech. První závodní činnost v našem oddílu měl velice úspěšnou Filip Svrček, který v přípravce Jesenického poháru skončil na 2. místě. Také Darina Daňková ve stejné kategorii děvčat úspěšně bojovala a skončila třetí. Třetí místo v dorostenkách získala i Zdena Příbramská. V létě přistavujeme na Ostružné lyžárnu, na rozjezdovou věž je položena umělá hmota. V říjnu se zúčastňujeme závodu ve slalomu na umělé hmotě v Hradci Králové za účasti předních oddílů ČSR. Velkou radost nám udělal Tomáš Dumbrovský, který vyhrál ml. žáky.

 

Rok 1982 

Ing. Miroslav Peštuka – předseda

Byl rokem největších úspěchů v závodní činnosti. Byla utvořena trenérská rada za vedení Ladislava Mately a trenérů V Konečný, L. Škrabal. Ing Dumbrovský, J. Svrček, Ing. Šíbrava a H. Svrčková, která systematicky pracovala. Byly utvořeny nové tréninkové plány a výsledky se dostavily. Do okresního mužstva byli jmenováni : T. Dumbrovský, L. Škrabal, D. Svrček, D. Konečná, J. Klimková a M. Špiriaková. Úspěšnou sérii závodů zahájil T. Dumbrovský, který se stal krajským přeborníkem v obřím slalomu a tím se nominoval na přebor ČSR. Na přeboru ČSR opět úspěšně bojoval a získal titul přeborníka ČSR ve slalomu. Tyto úspěchy potvrdil přebornickým titulem ČSSR ve slalomu. Také Dita konečná se začala prosazovat v kraji. Na jednom závodě krajské klasifikace skončila na druhém místě ve slalomu.V Jesenickém poháru se stal vítězem v přípravce F. Svrček.D. Konečná a T. Dumbrovský za výborné výsledky byli zařazeni do TSM Ostrava.

 

Rok 1983

Ing. Miroslav Peštuka – předseda

V okresní nominaci na rok 1983 jsme měli 8 závodníků a T. Dumbrovský byl členem krajského družstva. Ziskem dvou stříbrných medailí na přeboru ČSR ve slalomu a obřím slalomu se dostal do nominace žactva ČSSR. V dresu ČSSR získal stříbrnou medaili na Mezinárodních žákovských závodech v Říčkách v obřím slalomu. Byl také v nominaci ČSSR na žákovské mistrovství Evropy do Itálie, které se však pro špatné sněhové podmínky nekonalo.Podruhé za sebou vyhrává F. Svrček Jesenický pohár. Pilně se také pracuje na vylepšení našeho střediska v Ostružné. Byl prodloužen svah o 120 m, postavena rozjezdová věž, provedena oprava a nátěry vleku za vedení Josefa Střílka. Největší akcí bylo přistavení klubovny, kde se projevila zručnost Jiřího Havlíčka a Josefa Lučana.

 

Rok 1984

Ing. Miroslav Peštuka – předseda

Osm žáků bylo v nominaci okresu na rok 1984. Na krajském přeboru se prosadili ml. žáci M. Špiriaková a P. Štanclovi unikla bronzová medaile těsně, když oba skončili na čtvrtém místě. V obřím slalomu zajel dobře D. Března, který skončil sedmý. Na národních závodech, kromě T. Dumbrovského byli ještě povoláni D. Konečná, M. Špiriaková a D. Března. V Jesenickém poháru zvítězil D. Března. Druhá místa obsadili P. Lučan a M. Špiriaková. V tomto roce se prakticky rozpadlo družstvo dorostenců. Čtyři I. VTM, osm II. VTM a 18 III. VTM, byla výborná bilance po skončené sezóně. Na podzim jsme se zúčastnili závodu ve slalomu na umělé hmotě v M. Hradisku, kde jsme byli velice úspěšní. D. Března vyhrál ml. žáky, P. Dumbrovský byl třetí, M. Špiriaková byla třetí v ml. žačkách, D. Konečná druháve st. Žačkách. Ve st. Žácích byl L. Škrabal druhý a T. Dumbrovský třetí. Do trenérské práce se zapojuje J. Keppert a P. Kočí.

 

Rok 1985

Ing. Miroslav Peštuka – předseda

Dobrá výkonnost opravňuje po přechodu z žactva do dorostu L. Škrabala a D. Svrčka do nominace okresního družstva na rok 1985. V závodech krajské klasifikace však získávají zkušenosti a zatím se neprosadili ve výsledkových listinách. V žactvu je situace radostnější. V okresním družstvu máme: T. Dumbrovský, P. Štancl, P. Lučan, F. Svrček, D, Března, D.Konečná, M. Špiriaková, D. Daňková, H. Strakošová, J. Klímková. Na krajském přeboru D. Daňková získala titul krajské přebornice ve dvojkombinaci a byla druhá v obřím slalomu. V národních závodech startují T. Dumbrovský, P. Štancl, F. Svrček, D. Března a D. Konečná. V tomto složení se také účastníme přeboru ČSR ve Špindlerově Mlýně. Nejlepší umístění dosáhl T. Dumbrovský šestým místem v obřím slalomu. V Jesenickém poháru získáváme dvě druhá místa zásluhou H. Strakošové a J Klímkové. Na podzim startujeme podruhé na umělé hmotě v M. Hradisku, kde jsme získali tři poháry zásluhou D. Konečné, F. Svrčka, Z. Konečného. Druhý byl P. Lučan a třetí M. Špiriuaková. Z oddílu odchází nejlepší náš závodník T. Dumbrovský společně  s D. Březnou do Rožnova, kam přechází studovat na elektroprůmyslovku. Ve vánoční svátky přich197ází do oddílu Stanislav Lochman společně se svým synem. Tak jsme získali kvalitního trenéra a dobrého závodníka.

 

Rok 1986

Ing. Miroslav Peštuka – předseda

Máme 150 členů. Rok 1986 je rokem jubilejním, protože oddíl zahájil 15 sezónu své činnosti. Utvořilo se dobré družstvo dorostu, kde se prosadila D. Konečná a L. Škrabal. Vhodně je doplňují Z. Konečný,S. Lochman, D. Svrček, M. Velc aj. Klimková. Dita konečná přivezla z krajského přeboru bronz za slalom a dobře si počínala i v Národních závodech společně s L. Škrabalem. V žácích se prosadil Filip Svrček, který na Krajském přeboru získal dvě stříbrné medaile a stal se přeborníkem ČSR ve slalomu. Ve starším žactvu odváděl slušné výkony R. Náglovský a M. Špiriaková. V Jesenickém poháru v dorostu vyhrál L. Škrabal, Michal Března v přípravce byl druhý a Jana Klimková v dorostenkách třetí.

 

Rok 1987-1989

Ing. Peštuka Miroslav - předseda

V rámci brigádnické činnosti bylo vysázeno 4200 ks stromků v polesí Petříkov. Vybudován přívod vody do chaty v délce 130m,natažen a zakopán kabel el.vedení v délce 500m. Dobudována startovací věž.

Pořádané závody:

 • Jesenický pohár 1987 mladšího žactva
 • Jesenický pohár 1987 staršího žactva a dorostu 1x zlatá a 1x bronzová medaile
 • Jesenický pohár 1988 mladšího žactva.
 • Okresní přebor žactva pro rok 1988 – 1 zlatá, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile
 • Krajský  kvalifikační závod  1988 ve slalomu a obřím slalomu staršího žactva
 • Přebor dorostu ČSR pro rok 1988 - Červenohorské sedlo – 1 zlatá medaile – Dita Konečná
 • Krajský přebor dorostu pro rok 1989 - Petříkov
 • Přebor dorostu ČSR pro rok 1989 – Ramzová-Šerák
 • Cena Jeseníků 1989 - přípravka

  

Období 1990-1991

Klosovský Karel - předseda

V rámci brigádnické činnosti byla vykopána nová studna a dokončena startovací věž.

V roce 1990 vstoupil oddíl do nově vytvořeného Českého svazu lyžařů .

V roce 1991 oddíl zakoupil sněžné pásové vozidlo pro úpravu sjezdovky LAVINA 1000 a pozemky pod chatou.

Pořádané závody:

 • MSKZ staršího žactva
 • Jesenický pohár přípravky

 

Období 1992-1993

Havlíček Jiří st. – předseda

Máme 202 členů. V průběhu tohoto období byly prováděny další práce na úpravě areálu. Byla postavena strážní budka u koncové stanice vleku, upraven nájezd a výstup u koncové stanice, oprava malé startovací věže, likvidace horní startovací věže, vytyčení sjezdovky a hranice lesa, nátěr vleku

Pořádané závody:

 • MSKZ mladšího žactva pro rok 1993
 • Přebor ČR parašutistů v zimním trojboji

 

Období 1994-1995

Havlíček Jiří st. – předseda

Byla provedena rekonstrukce přípojky el.vedení k vleku., byly zhotoveny skříňky pro úschovu výstroje.

Uzavřena smlouva na dobu neurčitou na pronájem sjezdovky s Lesy ČR.

V roce 1995 byla provedena rekonstrukce topení a výměna lana vleku

Pořádané závody:

 • Jesenický pohár  1994 –přípravka a mladší žactvo.

 

Období 1996-1997

Havlíček Jiří st. – předseda

Prováděly se drobné úpravy v chatě a v okolí chaty. Běžná údržba vleku.

V roce 1997 oddíl zakoupil pozemky okolo chaty a louku nad chatou. V roce 1996 jsme oslavili 25.výročí založení oddílu v restauraci v Ostružné.

V roce 1997 rezignoval na funkci předsedy Jiří Havlíček. Novým předsedou se stal Karel Klosovský.

V roce 1997 jsme oslavili 20 let provozu vleku.

Pořádané závody:

 • Oddílový závod k 25.výročí založení oddílu.
 • Pohár MSLS STOP DROGY 1997  2 x 3.místo v OS přípravky – Jedličková Iva, Tomáš Pospíšil

 

Období 1998-2000

Klosovský Karel. – předseda

V roce 1998 jsme upravili v chatě umývárnu se sprchovým koutem a teplou vodou.

V roce 1999 je zbourána stará kolna na uhlí a dřevo a postavena nová na dřevo a materiál. Zakoupili jsme pozemky pro přibližovací vlek.

Pořádané závody:

 • MSLS STOP DROGY 2000 – přípravka a ml.žactvo

 

Období  2001-2004

 Ing. Cypra Vladislav – předseda

Máme 220 členů. V letním období byla provedena generální oprava sněžného vozidla, natřena celá chata včetně vnitřních dveří a zárubní, mříže oken. Opraveny WC pro členy i veřejnost, upraveno podkroví. Provedena rekonstrukce kuchyně – výměna kuchyňské linky, zlepšeno osvětlení, zavěšený strop. Postavena další kolna pro potřeby úschovy lyží při lyžařských výcvicích a veřejnost.

V roce 2001 byl zpracován projekt na výstavbu nového přibližovacího vleku „B“. Postaven bufet pro veřejnost obestavěním  mobilní buňky. Dostavba kolny II a vybavením kójemi pro úschovu lyží veřejnosti. Instalovány 2 snowboardové rampy na louce. V roce 2002 byla prodána Lavina a zakoupena starší s hydraulikou.

 

Sportovní činnost:

Rok 2001:

Uspořádali jsme  veřejný závod  MSLS 2001 – přípravka a předžáci

2x 1.místo a 1x 2.místo v OS – Kristýna Ottová

 

Rok 2002:

Oddíl reprezentovaly 2 závodnice: Novotná Silvie v kat.juniorek a  Labounková Romana v kat. mladšího žactva umístění obou závodnic se pohybovalo mezi 10-20. Místem.

 

Rok 2003:

Začínají trénovat naši nejmenší pod vedením Pavla Dumbrovského

Antončík Filip, Dumbrovský Michal, Havlíček Matěj,  Keppert Adam,  Urbášková Tereza.

Uspořádali jsme závod  mistrovství republiky v PARA-SKI .

 

Rok 2004:

Uspořádali jsme závod  mistrovství republiky v PARA-SKI .

Uspořádali jsme závod pro účastníky lékařského kongresu na svahu Miroslav v Lipové

V letošní zimní sezóně začaly závodit kromě našich starších závodníků i děti v kategorii přípravky a předpřípravky.. Děti se zúčastnily pěti závodů seriálu STOP Drogy a Velikonoční vajíčko. Reprezentovali ¨nás : Filip Antončík, Michal Dumbrovský, Matěj Havlíček, Martin Havlíček, Tereza Urbášková.

Ve starších žačkách nás reprezentovala Romana Labounková. V územním kvalifikačním závodě na Bílé obsadila v OS 17.místo a Mistrovství Moravy a Slezska na ČHS v  OS  22. místo a SG 16.místo.

 

Období  2005-2006

Ing.Cypra Vladislav –předseda

Prodej starého skútru a nákup repasovaného skútru Bombardier 500. Vybudovaná vlastní vrtaná studna o hloubce 28m pro zásobování chaty vodou. Je zpracován projekt pro prodloužení kanalizačního řádu obce Ostružná a kanalizační přípojky chaty. Oprava startovací věže, údržba vleku.

 

Sportovní činnost:

Rok 2005:

Uspořádali jsme závody přípravky a předžáku v OS na Ostružné . Z toho 2 o pohár  STOP DROGY a jeden veřejný. Opět jsme pořádali závod PARA SKI.

V této sezóně oddíl reprezentovali:

v kat. předžáci Antončík Filip a Havlíček Matěj
v kat. přípravka Dumbrovský Michal, Kytlica Dominik, Pastucha Jan, Havlíček Martin, Urbášková Tereza
trenéři Dumbrovský Pavel, Havlíček Jiří ml.


Nejlepší výsledky dosáhl Michal Dumbrovský.

 

Rok 2006:

Pořádali jsme závody v alpských disciplinách v rámci I.dětské olympiády pořádané Sdružením měst a obcí Jesenicka pro mladší žáky z Jesenicka, Prahy a Polska na Lázeňském svahu v Lipové (1xOS a 2 kola SL)

Uspořádali jsme 2 veřejné závody přípravky a předžáku v OS na Ostružné a zúčastnili jsme se závodů o pohár STOP Drogy a krajského přeboru na ČHS.

Nejlepších výsledků dosáhli: Filip Antončík, Matěj Havlíček, Michal Dumbrovský.

 

Období  2007-2008

Ing. Cypra Vladislav – předseda

Začínáme jednat o osamostatnění oddílu a výstavbu kanalizace. Zimní sezóny jsou velmi slabé.

Závodí za náš oddíl: Matěj Havlíček, Filip Antončík, Michal Dumbrovský, Jan Pastucha, Martin Havlíček a Tereza Urbášková.

Trenéři: Pavel Dumbrovský a Jiří Havlíček.

V zimě 2007 začínají sbírat první závodní zkušenosti nejmladší závodníci – kategorie myšky a myšáci – Sára Haukeová, Jakub Heger, Václav Kroupa, Ondřej Ježek.

Dne 24.11.2007 jsme oslavili 30.výročí provozu vleku.

 

Začínáme znovu s malými dětmi.

Dne 7.10. 2008 byly zahájeny tréninky dětí v tělocvičně v ZŠ Nábřežní.. Tyto tréninky probíhají 1 x týdně . Tréninků se pravidelně zúčastňuje  12 dětí. První trénink dětí na sněhu proběhl 20.12. 2008 na Ramzové, protože na Ostružné nebyl sníh. Děti dostaly z rukou předsedy oddílu nové reflexní vesty a byly stanoveny neděle jako tréninkové dny. .Další trénink byl opět mimo náš svah, a to 28.12. v Branné a 4.1.2009 ve Filipovicích. Na našem svahu konečně napadl sníh a 10.1.-11.1 proběhlo soustředění dětí na Ostružné. Zůčastnilo se 14 dětí, z toho 2 nelyžující malé děti. Trénovali Jirka Bakeš, Veronika  Peštuková a Tereza Haukeová. Dále probíhaly každou neděli tréninky na Ostružné. Dokoupily se všem dětem i trenérům reflexní vesty a pomůcky pro trénování. Přijali jsem další děti a tak přibyli celkem 3 noví lyžující členové. Celkem se tréninků zúčastňovalo asi 12 dětí.

V době jarních prázdnin proběhlo soustředění ve Skiareálu Lipno. Zúčastnilo se 12 dětí v doprovodu rodičů. Děti trénovaly každý den, většinou bez branek. Na závěr jely slalom na čas. Sněhové podmínky byly výborné, ubytování a strava také.

       

1.ročník Ceny skřítka Ostružníka

Dne 21.2.proběhl na našem svahu veřejný trénink pro děti, které se chtěly zúčastnit veřejného závodu v obřím slalomu Cena skřítka Ostružníka.

Dne 28.2. se uskutečnil 1.ročník Ceny skřítka Ostružníka. Na start se dostavilo celkem 56 dětí, z toho 18 našich členů. Členové našeho oddílu obsadili 3 x první místo, 2 x druhé místo, 5 x třetí místo. Opět se potvrdilo, že závody pořádat umíme. Nedělní tréninky pokračovaly až do 29.3., kdy byla na našem svahu ukončena sezóna.

Dne 12.4. se 9 našich závodníků zúčastnilo veřejného závodu na Pradědu Velikonoční vajíčko. Naše děti soutěžily v kategoriích myšáci, myšky, přípravka dívky a přípravka chlapci. Nejlépe se ve své kategorii umístila Denisa Bakešová, která byla osmá.

 

Rok  2009

Konečný Václav –předseda  - odstoupil v listopadu 2009

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně od 13.11.2009                             

Pokračují tréninky dětí v tělocvičně. Pořádáme výlety na kolech.

V prosinci 2009 byla uzavřena smlouva o pronájmu rolby, takže rolba bude k dispozici dle naší potřeby.

Dne 12.prosince 2009 byla na chatě instalována krbová kamna na dřevo.

Na chatě bylo provedeno uzavření vchodu do ložnice, čímž se omezil únik tepla střechou.

Byla zaregistrována nová doména www.skiostruzna.cz a www.lyzeostruzna.cz Na chatu jsme pořídili nové vybavení kuchyně.

 

Rok 2010

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Od 10. ledna 2010 probíhaly vždy v neděli tréninky na Ostružné, kterých se účastnilo 16 dětí. Tréninky vedli Jirka Bakeš a Veronika Peštuková. V polední pauze byl pro děti organizován program – promítání filmu ze soustředění z února 2009 v Lipně, přednáška o základech první pomoci, Přednáška Marcely Mišunové o paralympijských hrách.

Ve dnech 30. a 31. ledna proběhlo soustředění dětí na Ostružné. Ve dnech 13.- 20 února 2010 proběhlo soustředění dětí na Slovensku v Malé Fatře, obec Zazrivá. Bydleli jsme v chatě přímo na sjezdovce, ale z důvodu nedostatku sněhu jsme dojížděli lyžovat 18 km do Vrátne Doliny. Soustředění se zúčastnilo 15 dětí v doprovodu  15 dospělých. Tréninky vedli Jirka Bakeš, Pavel Dumbrovský a Veronika Peštuková. Dne 6.února 2010 proběhl v našem středisku v Ostružné 1.ročník veřejného závodu v obřím slalomu na snowboardu Lachtan cup. I přes propagaci závodu a perfektně připravenou trať se závodu zúčastnilo pouze 13 závodníků. Dne 28.února proběhl v našem středisku 2.ročník Ceny skřítka Ostružníka – veřejný závod v obřím slalomu pro děti. Závodu se zúčastnilo 81 dětí, z toho 18 našich členů.

Naše děti dosáhly těchto nejlepších  výsledků:

 • Novák David – 1. místo v kat. myšáci
 • Bakeš Daniel – 5 místo v kat. myšáci
 • Kroupa Václav – 4.místo v kategorii přípravka
 • Ježek Ondřej – 5. místo v kategorii přípravka
 • Havlíček Martin – 3. místo v kategorii předžáci

Dne 11.6.2010 bylo valnou hromadou TJ Řetězárna Česká Ves odsouhlaseno vytvoření org. jednotky s názvem SKI Řetězárna.

V srpnu proběhlo soustředění dětí na Ostružné. I nadále probíhají tréninky dětí v tělocvičně.

V prosinci se uskutečnilo třídenní soustředění v rakouských Alpách.

    

Rok 2011

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Práce v areálu Ostružná – přidán elektroměr, byla provedena defektoskopie lana, oprava skútru, drobné údržby na rozvodech tepla a instalovány nové informační tabule k vleku.

Účastnili jsme se jako pořadatelé závodu ve Filipovicích.

Úprava sjezdovky byla zajištěna dodavatelsky.

Děti se zúčastnily tří ze čtyř pořádaných závodů série Jesenický pohár a dosáhly významných úspěchů. V únoru 2011 proběhlo třídenní soustředění dětí na Ostružné. Díky nedostatku sněhu na naší sjezdovce trénovaly děti v Petříkově, ve Filipovicích, v Karlově a v Lipové. Trenéři jsou Martin Velc, Martin Vinkler, Tereza Haukeová a Jirka Bakeš. Hlavní trenér je Pavel Dumbrovský.

Dne 27.2.2011 proběhl 3.ročník Ceny skřítka Ostružníka, z důvodu nedostatku sněhu v Petříkově . Proti 2.ročníku se zúčastnilo méně závodníků ( 50), trať byla dobře nachystaná, počasí nádherné, děti i rodiče spokojení. Máme 144 členů, aktivně trénuje 16 dětí.

Děti se zúčastnily závodů seriálu Jesenický pohár, s nejlepšími výsledky :

David Novák 1. a 2. místo, Petra Nováková 1. a 2. místo, Denisa Bakešová 2.místo.

 

Přebor Olomouckého kraje

Umístění: 3.místo Petra Nováková, Sára Haukeová, 4.místo Denisa Bakešová, Roman Velc.

 

Celkové umístění v Jesenickém poháru jednotlivci:

2.místo David Novák, 3.místo Petra Nováková, 4.místo Anna Vinklerová, Daniel Bakeš.

 

Celkové umístění v Jesenickém poháru družstva:

Z 35 družstev, která se letošních závodů zúčastnila se naše družstvo umístilo na 1. místě.

  

Rok 2012

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Proběhl  4.- ročník závodu Cena skřítka Ostružníka. Naši závodníci získali dvě 1.místa, čtyři 2.místa, tři 3.místa, tři 4.místa a tří 5.místa. Dále se děti účastnily závodů Jesenického poháru, kde získaly několik medailových míst – David Novák 1. místo, Petra Nováková a bratr David 2. místa, Ondra Ježek 3. místo a v soutěži družstev jsme obsadili 2. místo v celkovém hodnocení . Děti se zúčastnily i závodů v  Poháru Orlických hor a závodu Velikonoční vajíčko. Závodní družstvo bylo vybaveno jednotnými bundami. V závodním družstvu je 13 dětí.  Proběhlo zimní soustředění v Krkonoších ve Velké Úpě.

V září byly zahájeny tréninky v tělocvičně, pod vedením trenérů Hanky Novákové a Martina Žáka. V srpnu se uskutečnilo letní soustředění na chatě v Ostružné.

V listopadu a prosinci proběhl třídenní trénink pro děti ze závodního družstva na ledovci Stubai v Rakousku. Zúčastnilo se v listopadu 5 dětí, v prosinci 7 dětí.

 

Rok 2013

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Máme 110 členů.

Byly provedeny terénní úpravy části pozemku pod smrky (po dohodě s majitelem) a nachystána tak parkovací plocha pro asi 10 aut. Byly vyrobeny dva dřevěné stoly s lavicemi pro posezení venku.

Uspořádali jsme na zakázku závody ve Filipovicích

Trenéři – Pavel Dumbrovský, Hanka Nováková, pomáhali Petr Novák, Martin Žák a Veronika Peštuková a trenér ze SKI klub Šumperk Víťa Peterka. Několik společných tréninků se SKI klubem Šumperk na Červenohorském Sedle a na naší sjezdovce a zahájeny tréninky slalomu. V prosinci 2013 proběhl třídenní trénink v Rakouském Soldenu, kterého se zúčastnilo 7 dětí.

Zúčastnili jsme se všech 5 závodů Jesenického poháru. Získali jsme 11 ocenění na 1.-3. místě v JP, Ostružníkovi a Velikonočním vajíčku. V hodnocení družstev jsme dle neoficiálních výsledků na 5.místě.

V lednu proběhlo třídenní soustředění dětí na Dolní Moravě, v únoru třídenní soustředění na chatě v Ostružné. Uspořádali jsme 5.ročník Ceny skřítka Ostružníka – velmi úspěšný, přálo nám počasí i sněhové podmínky, zatím největší počet závodníků – 109.

 

Rok 2014

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně.  

Z důvodu nedostatku sněhu nebyl v zimní sezoně 2013/2014 ani na jeden den spuštěn vlek, členové ani veřejnost tedy nemohli tuto zimu lyžovat na naší sjezdovce.

Dne 16. 2. 2014 jsme uspořádali již 6. ročník Ceny skřítka Ostružníka, tentokrát v Petříkově, protože u nás nebyl sníh. Zúčastnilo se 72 závodníků.

Ze série závodů Jesenického poháru 2014 proběhly pouze 3 závody, zúčastnili jsme se dvou závodů,

Několik dětí se zúčastnilo veřejného závodu ve Filipovicích Open cup 2014, kde jsme získali několik medailí: 5 prvních míst, 3 druhá místa a jedno čtvrté místo v dětských kategoriích. Závod Velikonoční vajíčko na Pradědu se nejel, kvůli nedostatku sněhu. Celou zimu bylo málo sněhu, takže děti měly málo příležitostí trénovat  v brankách. David a Petra Novákovi se účastnili Poháru Orlických hor, kde David obsadil 2. místo v celkovém hodnocení série těchto závodů.

Soustředění na Ostružné, ani žádný trénink nebyl, protože jsme neměli sníh. Trénovali jsme v Branné, na Ramzové, ve Filipovicích, v Červené Vodě, v Dolní Moravě – kde proběhlo třídenní zimní soustředění, kterého se účastnilo 24 dětí. Sněhové podmínky byly dobré a děti mohly trénovat i v brankách. V březnu proběhl třídenní trénink v rakouském Obertauernu, kterého se zúčastnilo 7 dětí.

Od pátku 6. června do neděle 8. června se děti účastnily tréninku v Černém Potoce. Během pobytu proběhly výjezdy na kolech do okolí, na Rychlebské stezky a na blízký lom. S námi se pobytu účastnili i členové SKI klubu Šumperk. Z našeho oddílu trénovalo 20 dětí a to i děti z Olomouce. V neděli 15. června se uskutečnily první (respektive 0.) sportovní testy v Olomouci, pořádané Svazem lyžařů. Za náš oddíl se zúčastnilo 10 dětí. Od 21. srpna do 24. srpna proběhlo čtyřdenní letní soustředění na Ostružné. Tato akce se opět velice vyvedla, zúčastnilo se 16 dětí. V sobotu 20. září jsme se zúčastnili dalšího Sportovního dne v Olomouci, za náš oddíl 9 dětí. Opět velmi vydařená akce, na které nejen sportují naše děti, ale mají i možnost srovnání s ostatními lyžaři a my se můžeme setkat s aktivními členy jiných lyžařských oddílů.

Od 25. 10. do 31. 10. proběhl trénink dětí na rakouském ledovci Kaunertal. Zúčastnilo se 6 dětí. Další trénink na Kaunertalském ledovci byl od 16. do 21. listopadu. Tohoto tréninku se zúčastnilo 8 dětí

 

Rok 2015

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Nejvíce práce bylo provedeno při výstavbě nových WC pro členy oddílu.

Vlek jsme pustili až 30. 1. 2015, do té doby nebyl sníh

Děti závodily v Poháru Orlických hor, Madeja Cup, Jesenický pohár, Velikonoční vajíčko, Cena skřítka Ostružníka. Nejvíce se dařilo Petře Novákové, která získala sedm prvních míst. Závodů se účastnilo 11 dětí. Uspořádali jsme a zúčastnili se 7. ročníku Ceny skřítka Ostružníka a uspořádali nový závod Řetězárna cup. Zúčastnili jsme se Filipovického open cupu

Bylo  málo příležitostí trénovat. Kromě tréninků na Ostružné trénovaly děti v brankách v Dolní Moravě a na Červenohorském sedle s trenérem Peterkou. Velký význam měl trénink dětí na ledovci.

Do konce května 2015 jsme chodili trénovat 1 x týdně do tělocvičny, v červnu jsme zařadili tréninky na in-line bruslích a na sportovním hřišti ZŠ Nábřežní. Od pátku 29. května do neděle 31. května se děti účastnily tréninku na kolech v Černém Potoce. V neděli 14. června se uskutečnily třetí (respektive 2.) sportovní testy v Olomouci, pořádané Svazem lyžařů. Za náš oddíl se zúčastnilo 10 dětí. Protože se konaly pouze 3 závody Jesenického poháru, nebylo pořadateli organizováno žádné vyhodnocení ročníku 2015.

Od 20. srpna do 23. srpna proběhlo čtyřdenní letní soustředění na Ostružné. Tato akce se opět velice vyvedla, zúčastnilo se 15 dětí. Od 25. 10. do 30. 10. proběhl trénink dětí na rakouském ledovci Kaunertal. Zúčastnilo se 12 dětí

 

Rok 2016

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Vlek jsme pustili pouze jeden víkend – 23.1.-24.1.2016. Pak napadl sníh až koncem března, a to už nebyl mezi lyžaři zájem o lyžování v našem areálu. Jinak nebyl celou zimu dostatek sněhu.  Bohužel nebyl dostatek sněhu ani na pořádání 8.ročníku Ceny skřítka Ostružníka, i když jsme termín závodu přeložili. Sníh těsně před závodem napadl, ale den před závodem bylo rozhodnuto, že je ho málo a po úpravě sjezdovky rolbou by se rychle vydřel.  Přihlášeno bylo 109 závodníků. Závod se konal v Petříkově

Většina tréninků probíhala na Červenohorském sedle, nebo v Petříkově.

Vříjnu a listopadu 2016 proběhl trénink na rakouském ledovci Kaunertal, za účasti 8 dětí a 12 dětí

Uskutečnily se pouze tři závody Jesenického poháru, ,dvou závodů se  zúčastnilo se 7 našich závodníků. V Poháru Orlických hor jsme se zúčastnili všech pěti závodů a Petra Nováková získala v celkovém pořadí 5. místo a Ondra Ježek 7. místo. V jednotlivých závodech obsadili naši závodníci několik umístění do 6. hodnoceného místa. Naše děti se účastnily Mistrovství Moravy ve slalomu. Nejúspěšnější naší závodnicí byla Petra Nováková, která se účastnila ÚKZ a kvalifikovala se do RKZ ( republikové kvalif.závody).

  

Rok 2017

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Vlek byl v provozu  od 7.1.2017 do 12.2.2017 každý víkend. Bohužel v týdnu  od 13.2. do 17.2. roztál sníh a závod  Cena skřítka Ostružníka dne 18.2. jsme museli uspořádat v Petříkově. Závodu se zúčastnilo 104 závodníků  a opět to byl velmi povedený a dobře zorganizovaný závod.

Zúčastnili jsme se závodů Poháru Orlických hor. V celkovém pořadí obsadili naši závodníci: Nováková Petra 1. místo, Žáková Vendula 8.místo, Ježek Ondřej 7.místo.

Petra Nováková vybojovala 3. místo ve slalomu ve Velké ceně Dolní Moravy a 6. místo ve slalomu ve Stoeckli cup.

9. ročník Ceny skřítka Ostružníka se konal 18.února v Petříkově. Zúčastnilo se 104 závodníků. Z našich dětí se nejlépe umístili :

 • 1.místo: Ježek Ondřej
 • 2.místo: Novák David, Žáková Vendula
 • 3.místo: Černěnková Jasna
 • 4.místo: Žák Adam, Vaňková Barbora

Děti závodily i v novém seriálu závodů Rychlebský pohár a dále v tradičním Jesenickém poháru

Do konce května 2017 jsme chodili trénovat 1 x týdně do tělocvičny, v červnu jsme zařadili tréninky na in-line bruslích a na kolech. Od pátku 26. května do neděle 28. května se děti účastnily tréninku na kolech v Černém Potoce. Během pobytu proběhly výjezdy na kolech do okolí, na Rychlebské stezky. Z našeho oddílu trénovalo 18 dětí.

Od 22. 10. do 27. 10. proběhl trénink dětí na rakouském ledovci Kaunertal. Zúčastnilo se 9 dětí našeho oddílu a děti trénovaly i s dětmi SKI Klubu Šumperk

 

Rok 2018

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Vlek byl v provozu  od 20.1.2018 do 10.3.2018 každý víkend. Konečně jsme mohli uspořádat závod Cena skřítka Ostružníka u nás na sjezdovce, a tak 10. ročník proběhl 17.2.2018 a velmi se vydařil. Závodu se zúčastnilo 98 závodníků  a opět to byl velmi povedený a dobře zorganizovaný závod, včetně krásného počasí.

Děti se účastnily závodů:

 • Pohár Orlických hor ( 6 závodů, 7 našich závodníků). V celkovém pořadí obsadila Vendula Žáková 3. místo.
 • Rychlebský pohár  ( 3 závody, 7 našich závodníků)
 • Předorličák a Sudetský pohár ( tři závody, jeden závodník)

Do družstva travního lyžování se zařadil Jiří Havlíček  - trénoval, účastnil se soustředění a závodů Českého poháru a dosáhl ve své kategorii skvělého výsledku – 2.místo v závodě FIS Grass SKI  a stal se vítězem Českého poháru a mistrem republiky ve slalomu a SG

V listopadu 2018 proběhly dva tréninky na italském ledovci Schnallstal, 5 dětí a 2 dospělí, 6 dětí a 2 dospělí

 

Rok 2019

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Naši závodníci se účastnili těchto závodů:

Rychlebský pohárek – přípravka a předžáci, ml. a st žáci, junioři

Čtyři závody, účastnilo se 9 dětí, v celkovém umístění v seriálu jsem získali:

 • 3. místo Jirka Havlíček
 • 4. místo Filip Ježek
 • 5. místo Vendula Žáková
 • 3. místo Ondřej Ježek 

 

Pohár Orlických hor - proběhlo 6 závodů, účastnili jsme se jich se čtyřmi závodníky. Nejlepšího výsledku dosáhla Karolina Suchá, která se v celkovém hodnocení umístila na 7 místě ve kategorii přípravka dívky a dále Adam Žák, který obsadil 9 místo v celkovém hodnocení v kategorii ml. žáci.

Uspořádali jsme 11. ročník Ceny skřítka Ostružníka – 16. 2. 2019.

Závod se konal v Ostružné, účastnilo se 123 závodníků, z toho 104  dětí a juniorů.

Umístění závodníků ze SKI Řetězárna :

 • 4. místo: Suchá Karolina
 • 5. místo: Klimek Kryštof
 • 2. místo: Havlíček Jiří
 • 3. místo: Viskupič Juraj
 • 4. místo: Žák Adam
 • 5. místo: Nováková Petra
 • 3. místo: Ježek Filip
 • 1. místo: Žáková Vendula
 • 2. místo: Viskupičová Saša
 • 3. místo: Ježek Ondřej

Petra Nováková se účastnila závodů  RKZ (republikové kval.závody) a obsadila 7. místo na RKZ Bílá ve slalomu a 1. místo ve slalomu a 2. místo v GS na přeboru Moravskoslezského kraje. V celkovém umístění v Olomouckém kraji obsadila 2. místo v kategorii žačky.

RKZ se účastnil i David Novák a získal 13. místo na MČR a 6. místo v přeboru Moravskoslezského kraje a 1 . místo v kategorii žáci v Olomouckém kraji.

Už od loňského roku závodí dva naši závodníci v travním lyžování a dosahují velmi dobrých výsledků.

Karolina Suchá získala v Českém poháru 3 x 1.místo  - ve slalomu, GS, SG.

Jiří Havlíček obsadil v Českém poháru 4.místo v GS, 3. místo ve slalomu a 2. místo v SG.

Účastnil je i FIS závodů Children cup ve Švýcarsku a obsadil 2 x 3. místo ve slalomu a GS.

Na Ostružné jsme lyžovali od 5.ledna do 2.března – tedy poměrně sněhově vydatný rok. Další tréninky probíhaly na Červenohorském sedle spolu s trenérem SKI klubu Šumperk a v Petříkově s trenéry Tatran Litovel a ZDARSKI. 

Od 31.5. do 2.6. proběhl tradiční cyklotrénink na Rychlebských stezkách a v okolí Černého Potoka.

Od října 2018 do konce dubna 2019 jsme chodili trénovat 1 x týdně do tělocvičny. Od května trénujeme na in-line bruslích, nebo na kolech.

První podzimní trénink se uskutečnil na ledovci Hintertux 26.10. do 30.10. a zúčastnilo se 11 dětí.

  

Rok 2020

Ing. Veronika Peštuková – předsedkyně

Ten si přece ještě pamatujete. laughing

 

 

 

 

Naši sponzoři